Αγροτουρισμός-Οικοτουρισμός

Ο νομός της Άρτας περιέχει φυσικά τοπία εκπληκτικής ομορφιάς στο παραθαλάσσιο τμήμα του (Αμβρακικός κόλπος) και στο ορεινό τμήμα του (Τζουμέρκα) με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Η ιδιαιτερότητα των περιοχών αυτών αποτυπώνεται στο γεγονός ότι εντάσσονται σε Εθνικά Πάρκα. Συγκεκριμένα περιοχές και υγρότοποι του Αμβρακικού εντάσσονται στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού, ενώ αντίστοιχα τα Τζουμέρκα εντάσσονται στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου & Χαράδρας Αράχθου.

Όσον αφορά τον Αμβρακικό κόλπο, ο επισκέπτης της Άρτας έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τη χλωρίδα και την πανίδα του στις εξής περιοχές:

Όσον αφορά τα Τζουμέρκα, ο επισκέπτης τους έχει τη δυνατότητα να συναντήσει κωνοφόρα δάση, εκτάσεις με βλάστηση όπως οι βελανιδιές, καστανιές, οξιές, πουρνάρια και άλλα και εκτάσεις με πλατάνια και ιτιές στις όχθες του ποταμού Αράχθου, μέσω των διάφορων πεζοπορικών διαδρομών.

Επίσης στην οροσειρά αυτή διαβιούν θηλαστικά όπως ζαρκάδι, βίδρα, σκίουρος, αλεπού, τυφλοπόντικας, αγριογούρουνο και σε μεγαλύτερο υψόμετρο λύκος και αρκούδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ορνιθοπανίδα της περιοχής και μάλιστα τα Τζουμέρκα έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000, ως σημαντική περιοχή για τα πουλιά της Ελλάδας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής μπορεί να αποκομίσει κανείς από το Φορέα Διαχείρισης Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου.