Αρχαιολογικός/ Ιστορικός

Η ευρύτερη περιοχή της Άρτας παρουσιάζει σημαντικό αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη της καθώς υπάρχουν αξιόλογα μνημεία που μπορεί να περιηγηθεί κανείς από την περίοδο της Αρχαίας Αμβρακίας έως την Τουρκοκρατία και τη Νεότερη Εποχή. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης σε μουσεία, όπου μπορεί κανείς να δει σημαντικά ευρήματα και παράλληλα να πληροφορηθεί για τον τρόπο ζωής των κατοίκων εκείνων των χρονικών περιόδων. Τα σημαντικότερα αρχαιολογικά / ιστορικά μνημεία και μουσεία της Άρτας είναι τα εξής:

Δήμος Αρταίων

WP_20140222_012-300x180

Αρχαιολογικά ευρήματα από την περίοδο της Αρχαίας Αμβρακίας

και εδώ μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για τα σημαντικότερα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία του Δήμου Αρταίων

Δήμος Νικολάου Σκουφά

Εδώ μπορεί να πληροφορηθεί κανείς άμεσα για τα σημαντικότερα μνημεία του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Πληροφορίες για τα κυριότερα μνημεία και μουσεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων εδώ.

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Σχετικά με τα ιστορικά μνημεία του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη πληροφορίες εδώ.