Δελτίο εγγραφής ατόμου

– Η ΑΣ ΑΡ.Τ.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο ενεργειών για την δικτύωση των τουριστικών επιχειρήσεων του Νομού Άρτας, καλεί τους ωφελούμενους/ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα ώστε να αξιοποιήσουν δυνατότητες συνεργασίας και εύρεσης εργασίας.
– Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να συμπληρώνουν ακριβή και αληθή στοιχεία
– Στα πεδία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, η καταχώρηση πληροφοριών πρέπει να είναι σύντομη (έως 60 λέξεις) για την καλύτερη επεξεργασία τους.
– Επίσης, για κάθε μεταβολή στα στοιχεία σας, να ενημερώνεται η ΑΣ ΑΡ.Τ.Τ.Α.Α, προκειμένου υπάρχει η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και πληροφόρηση
– Θα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια για τα στοιχεία που συμπληρώνονται